Ông Trump tuyên bố 'lấy tiền Trung Quốc giúp nông dân Mỹ'