Dịch COVID-19 ngày 26-2: Ý tăng vọt lên 322 ca, đã có 11 người chết