Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Không phải hơn 100 nhân lực nghỉ việc, mà gần 200