Tài xế 'nghênh chiến' với thanh tra giao thông ở trạm cân lưu động