Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM không thể không mở cửa lúc này