Tiêm vắc xin, cơ hội phòng bệnh COVID-19 như thế nào?