Tin tức sáng 3-10: Cao su xuất khẩu hầu hết sang Trung Quốc; Cấp bách bảo tồn chim hoang dã, di cư